Thông tin tài khoản - Đồng phục và bảo hộ lao động KBC
  • Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ KINH BẮC

Chủ TK: Công ty CP Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Kinh Bắc.
Số tài khoản: 14023461972015.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt – Hà Nội.

Hiện tại chúng tôi chỉ có 1 hình thức thanh toán duy nhất đó là giao hàng kiểm tra và thanh toán tiền mặt.

Scroll
0963140802